Kiinteitä kaasumaisia ​​sammutusjärjestelmiä käytetään laajasti useissa kaupallisissa sovelluksissa omaisuuden ja omaisuuden suojelemiseksi tulipalon varalta. Niitä on käytetty yli 50 vuotta ja historiallisesti haloni ja hiilidioksidi olivat pääasiassa käytettyjä kaasuja. Halon oli monipuolinen sammutuskaasu, jolla oli sekä tehokkaat sammutusominaisuudet että sopiva käytettäväksi miehitetyillä alueilla. Hiilidioksidi sammuttaa myös palot tehokkaasti, mutta sitä käytetään myrkyllisissä pitoisuuksissa ja sellaisenaan sen käyttöalueet ovat rajoitetut
Testausstandardimme
ISO 14520 - Kaasumaiset sammutusjärjestelmät
EN 15004 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät - kaasunsammutusjärjestelmät
EN 12094-1 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Sähköisiä automaattisia ohjaus- ja viivelaitteita koskevat vaatimukset ja testimenetelmät.
EN 12094-2 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Muita kuin sähköisiä automaattisia ohjaus- ja viivelaitteita koskevat vaatimukset ja testimenetelmät
EN 12094-3 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät manuaalisille laukaisu- ja pysäytyslaitteille.
EN 12094-4 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät säiliöventtiilikokoonpanoille ja niiden toimilaitteille.
EN 12094-5 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät korkean ja matalan paineen valintaventtiileille ja niiden toimilaitteille.
EN 12094-6 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Muita kuin sähköisiä käytöstä poistavia laitteita koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät.
EN 12094-7 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. CO2-järjestelmien suuttimien vaatimukset ja testausmenetelmät.
EN 12094-8 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Liittimiä koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät.
EN 12094-9 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Erityisiä palonilmaisimia koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät.
EN 12094-10 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät painemittarille ja painekytkimille.
EN 12094-11 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Vaatimukset ja testausmenetelmät mekaanisille vaa'oille.
EN 12094-12 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Paineilmahälytyslaitteita koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät.
EN 12094-13 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Vaatimukset ja testimenetelmät takaiskuventtiileille ja takaiskuventtiileille.
EN 12094-16 - Kiinteät palontorjuntajärjestelmät. Kaasusammutusjärjestelmien komponentit. Vaatimukset ja testausmenetelmät matalapaineisten CO2-laitteiden hajulaitteille