Määritelmä:
EY-tyyppitarkastusta suorittavan ilmoitetun laitoksen antama asiakirja, jossa se todistaa, että tarkasteltavana oleva tuotenäyte on siihen sovellettavien säännösten mukainen.
Todistus on toimitettava hakijalle, toisin sanoen valmistajalle tai sen yhteisöön sijoittautuneelle edustajalle, ja se ilmoittaa tutkimuksen päätelmät, ilmoittaa mahdolliset edellytykset, joihin se voi kuulua, ja niiden mukana on oltava tarvittavat kuvaukset ja piirustukset. hyväksytyn esimerkin tunnistaminen.
Direktiivit, jotka ELSPECTA-AB voi antaa tyyppitarkastustodistuksen:

Direktiivi 2014/33 / EU - hissit ja hissien turvakomponentit
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/33 / EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, hissien ja hissien turvalaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta \ t
Sisällys
Tätä direktiiviä sovelletaan hisseihin, jotka palvelevat pysyvästi rakennuksia ja rakennuksia sekä tällaisissa hisseissä käytettyjä turvakomponentteja. Turvakomponenttien valmistajilla ja hissin asentajalla on velvollisuus arvioida vaarat tunnistaakseen kaikki niiden tuotteisiin sovellettavat vaarat; niiden on suunniteltava ja rakennettava ne arvioinnin perusteella. Valmistajan on toimitettava hissin ja sen osien tekniset asiakirjat. Turvallisilla tuotteilla on oltava CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä ja vapaasti liikkuvat EU: n markkinoilla, kun vaarallisia tuotteita ei saa tuoda maahan.
Direktiivissä vahvistetaan valmistajien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely ja säännöt, jotka koskevat vastuussa olevia kansallisia viranomaisia ​​hissien ja komponenttien markkinoille pääsyn valvonnassa.
liitteet
Liite I: Olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset
Liite II: A. Hissien turvakomponenttien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö / B. Hissien EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sisältö
Liite III: Luettelo hissien turvalaitteista
Liite IV: hissien ja hissien turvalaitteiden EU-tyyppitarkastus
Liite V: Hissien lopullinen tarkastus
Liite VI: Vaatimustenmukaisuus, joka perustuu hissien turvakomponenttien tuotteiden laadunvarmistukseen
Liite VII: Hissien turvakomponenttien täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
Liite VIII: Hissien yksikkötarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus
Liite IX: Vaatimustenmukaisuus hissien turvakomponenttien pistokokein
Liite X: Tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus
Liite XI: Täydentävään laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus sekä hissien suunnittelutarkastus
Liite XII: Vaatimustenmukaisuus hissien tuotannon laadunvarmistukseen perustuen
Liite XIII: Kumottu direktiivi ja luettelo peräkkäisistä muutoksista / Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamispäivämäärät
Liite XIV: Vastaavuustaulukko (direktiivillä 95/16 / EY)