Lääketieteellisten laitteiden ja diagnostiikan yritykset kehittävät edelleen uudempia tekniikoita parempien hoitojen, potilaan vähemmän epämukavuuden ja potilaan arvioinnin parantamiseksi. Jatkuva tekniikan, kemian ja materiaalien kehitys on olennainen osa lääkinnällisten laitteiden ja diagnostiikan tulevaa kehitystä. Lähitulevaisuudessa lääkinnällisten laitteiden ja diagnostiikkayritysten on kehitettävä uusia alustoja, joilla on aggressiivisia vaatimuksia kemialle, materiaaleille ja komponenteille. Huomisen laitteet ja diagnostiikka edellyttävät pienempiä ominaisuuksia, ohuempia pinnoitteita, parempaa vakautta parantamalla samalla tehokkuutta ja turvallisuutta.

Neljässä maassa sijaitsevien laboratorioiden kanssa OY-Elspecta-AB: n tutkijat ovat tukeneet asiakkaita luomaan tuotteita monenlaisille lääkinnällisille laitteille, kuten desinfiointiaineet, lääkinnälliset laitteet, kuukautiskupit, tamponit ja terveyssiteet, kaikenlaiset naamiot ja kuitukankaat käytetään lääketieteessä.

Vilkaise DERMA Care Laboratoriota
OY Elspecta on laboratorio, joka tarjoaa vakiomuotoisia ja räätälöityjä kliinisiä tutkimuksia turvallisuuden, toleranssin, tehon ja kuluttajien mieltymysten arvioimiseksi:

     Kosmeettiset tuotteet
     Ihonhoito-tuotteita
     Henkilökohtaiset hygieniatuotteet
     Luonnolliset terveystuotteet

Sertifioitu laatu
Ajankohtaisesti vaikuttavien tuotteiden valmistajien on huolehdittava siitä, että heidän tuotteidensa etiketeissä ja pakkauksissa tai mainoksissa esitetyt markkinointiväitteet ovat riittävästi perusteltuja. Heidän tulee varmistaa, että näytettävät tiedot eivät sisällä vääriä, harhaanjohtavia tai todistamattomia väitteitä tuotteen eduista tai että väitteet eivät viittaa vääriin tai harhaanjohtaviin vertailuihin kilpailijoiden tuotteisiin.

Oikeudellinen kehys

Tässä artikkelissa tarkastelemme tätä aihetta Euroopan unionin säädösten prisman avulla. EU:ssa myytävien kosmeettisten tuotteiden, joita pidetään usein yhtenä maailman tiukimmista vaatimuksista, on oltava asetuksen (EY) 1223/2009 mukaisia. Lisäksi asetuksessa (EU) N:o 655/2013 vahvistetaan yhteiset perusteet kosmeettisia valmisteita koskevien väitteiden perusteluille. Nämä ovat olleet voimassa vuodesta 2013 lähtien.

Väittämien, kuten "ei kyyneleitä", "parantaa juonteiden ja ryppyjen ulkonäköä", "iho näyttää sileämmältä", "auringonsuojakerroin (SPF)" ja "48H-tehokkuus", on kaikkien noudatettava yleisiä kriteereitä, jotka on esitetty kohdassa asetus (EU) N:o 655/2013. Pohjimmiltaan niiden on osoitettava:

     Lainsäädännön noudattaminen
     Totuudenmukaisuus
     Oikeudenmukaisuus
     Rehellisyys
     Tue tietoista päätöksentekoa

Lisäksi väitteillä on oltava todisteet. Paras käytäntö väitteiden perustelemisessa tarkoittaa joko kokeellisten tutkimusten, kuluttajien käsitystestien, julkaistujen tietojen tai kaikkien näiden todisteiden yhdistelmän käyttämistä.

Vuosien varrella on kehitetty useita testausstrategioita erilaisten väitteiden tueksi.
Ensisijainen ihoärsytystesti (PDI)
Valmistajat käyttävät PDI- tai epikutaanisten laastaritestien tueksi väitteitä, kuten "ihotautilääkäri/ihotautitestattu" ja/tai "herkän ihon sietää". Tämä voidaan tehdä monenlaisille kosmeettisille ja henkilökohtaisen hygienian tuotteille, mukaan lukien ihonhoitotuotteet.

Muut kosmeettisiin tuotteisiin liittyvät todistukset

FOOD GRADE

Food Grade -sertifikaatti koskee vedensuodatinpatruunoita, kotitalouksien vedensuodattimia, vedenkeittimiä, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tuotteita ja soveltuvin osin elintarviketeollisuudessa käytettäviä kemiallisia materiaaleja, jotka on lueteltu Food Chemicals Codexissa, EU:n direktiivissä 2008/84/EY. , asetus (EU) N:o 231/2012 ja CFR Code of Federal Regulations FDA