Electrostatic discharge
Electrostatic discharge (ESD) is the sudden and momentary electric current that flows between two objects at different electrical potentials. The term is usually used in the electronics and other industries to describe momentary unwanted currents that may cause damage to electronic equipment.

ESD is a serious issue in solid state electronics, such as integrated circuits. Integrated circuits are made from semiconductor materials such as silicon and insulating materials such as silicon dioxide. Either of these materials can suffer permanent damage when subjected to high voltages; as a result, there are now a number of antistatic devices that help prevent static build up.

ESD Standards

For establishing an ESD control program plan and to implement ESD protective measures in an Electrostatic Discharge Protected Area (EPA) it is important to follow international ESD standards.

The new version of the IEC 61340-5-1 Ed. 1.0 (2007-08) applies to activities that manufactures, process, assemble, install, package, label, service, test, inspect, transport or otherwise handle ESDS (Electro StaticDischarge Sensitive Devices) susceptible to damage by electrostatic discharges greater or equal to 100 V according to the Human Body Model (HBM).

 

 

 

Recommended International ESD Standards:

IEC 61340-5-1 ed. 1.0 
(2007-08)

Electrostatics - Part 5-1:
Protection of electronic devices from electrostatic phenomena -  General requirements

IEC/TR 61340-5-2 ed. 1.0 
(2007-08)

Electrostatics - Part 5-1:
Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User Guide 

ANSI/ESD S20.20-2007(2007-03)

 

ESD association standard for the Development of an Electrostatic Discharge Control Program for - Protection of Electrical and Electronic Parts, Assemblies and Equipment (Excluding Electrically Initiated Exposive Devices)

IEC 61340-4-1 ed. 2.0 
(2003-12)

Electrostatics Part 4-1:
Standard test method for specific applications - Electrical resistance of floor coverings and installed floors

IEC 61340-4-3
(2001-08)

Electrostatics Part 4-1:
Standard test method for specific applications - Footwear

IEC 61340-4-5
(2004-07)

Electrostatics Part 4-1:
Standard test method for specific applications - Methods of characterizing the electrostatic protection of footwear and flooring in combination with a person

IEC 61340-2-1
(2002-06)

Electrostatics Part 2-1:
Measurements methods - ability of materials and products to dissipate static electric charge

IEC 61340-2-3
(2000-03)

Electrostatics Part 2-3:
Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid planar materials used to avoid electrostatic charge accumulation

IEC 61340-3-1
ed. 2.0 
(2006-12)

Electrostatics - Part 3-1: Methods for simulation of electrostatic effects - Human body model (HBM) electrostatic discharge test waveforms

IEC 61340-3-2
ed. 2.0 

(2006-12)

Electrostatics - Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects - Machine model (MM) electrostatic discharge test waveforms

  

New Standards:
IEC 61340-4-6 (2010-01)
Electrostatics - Part 4-6:
Standard test method for specific application -Wrist straps
IEC 61340-4-7 (2010-01)
Electrostatics - Part 4-7:
Standard test method for specific application -Ionization
IEC 61340-4-8 (2010-01)
Electrostatics - Part 4-8:
Standard test method for specific application - Discharge shielding - Bags
IEC 61340-4-9 (2010-01)
Electrostatics - Part 4-9:
Standard test method for specific application - Garments  
IEC 61340-5-3 (2010-03)
Electrostatics - Part 5-3:
Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for discharge electrostatic   sensitive devices

Sähköstaattinen purkaus Sähköstaattinen purkaus (ESD) on äkillinen ja hetkellinen sähkövirta, joka virtaa kahden kohteen välillä eri sähköpotentiaalilla. Termiä käytetään yleensä elektroniikassa ja muilla teollisuudenaloilla kuvaamaan hetkellisiä ei-toivottuja virtoja, jotka voivat vahingoittaa elektroniikkalaitteita.

ESD on vakava ongelma kiinteäelektroniikassa, kuten integroiduissa piireissä. Integroidut piirit on valmistettu puolijohdemateriaaleista, kuten piistä, ja eristemateriaaleista, kuten piidioksidista. Kumpikin näistä materiaaleista voi kärsiä pysyvistä vaurioista, kun ne altistuvat suurille jännitteille; seurauksena on nyt useita antistaattisia laitteita, jotka estävät staattisen kertymisen.

 

ESD Standardit

IEC 61340-5-1 Ed: n uusi versio. 1.0 (2007-08) koskee toimintoja, jotka valmistavat, prosessoivat, kokoavat, asentavat, pakkaavat, merkitsevät, huoltavat, testaavat, tarkastavat, kuljettavat tai muulla tavoin käsittelevät sähköstaattisten purkausten aiheuttamia vaurioita, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin 100 V ihmiskehomallin (HBM) mukaan.

 

Suositeltavat kansainväliset ESD-standardit:

IEC 61340-5-1 ed. 1.0 
(2007-08)

Sähköstaattinen - osa 5-1:

Elektronisten laitteiden suojaaminen sähköstaattisilta ilmiöiltä - Yleiset vaatimukset

IEC/TR 61340-5-2 ed. 1.0 
(2007-08)

Electrostatics - Part 5-1:
Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - User Guide 

ANSI/ESD S20.20-2007(2007-03)

 

Sähköstaattinen - osa 5-1:

Elektronisten laitteiden suojaaminen sähköstaattisilta ilmiöiltä - Käyttöopas

IEC 61340-4-1 ed. 2.0 
(2003-12)

Sähköstaattinen osa 4-1:
Vakiotestimenetelmä erityissovelluksiin - Lattianpäällysteiden ja asennettujen lattioiden sähkövastus

IEC 61340-4-3
(2001-08)

Sähköstaattinen osa 4-1:
Vakiotestimenetelmä erityissovelluksiin - Jalkineet

IEC 61340-4-5
(2004-07)

Sähköstaattinen osa 4-1:

Vakiotestimenetelmä erityissovelluksia varten - Menetelmät jalkineiden ja lattian sähköstaattisen suojan kuvaamiseksi yhdessä persoonan kanssa

IEC 61340-2-1
(2002-06)

Sähköstaattinen osa 2-1:

Mittausmenetelmät - materiaalien ja tuotteiden kyky hajauttaa staattinen sähkövaraus

IEC 61340-2-3
(2000-03)

Sähköstaattinen osa 2-3:

Testimenetelmät kiinteiden tasomateriaalien resistanssin ja resistanssin määrittämiseksi, joita käytetään sähköstaattisen varauksen kertymisen välttämiseksi

IEC 61340-3-1
ed. 2.0 
(2006-12)

Sähköstaattinen - osa 3-1:

Menetelmät sähköstaattisten vaikutusten simulointiin - Ihmiskehon mallin (HBM) sähköstaattisen purkauksen testiaaltomuodot

IEC 61340-3-2
ed. 2.0 

(2006-12)

Sähköstaattisuus - Osa 3-2:

Menetelmät sähköstaattisten vaikutusten simuloimiseksi - koneen mallin (MM) sähköstaattisen purkauksen testiaaltomuodot

Uudet standardit:

IEC 61340-4-6 (2010-01)

Sähköstaattisuus - Osa 4-6:

Vakiotestimenetelmä tiettyyn sovellukseen - Rannehihnat

IEC 61340-4-7 (2010-01)

Sähköstaattiset laitteet - Osa 4-7:

Vakiotestimenetelmä tiettyä sovellusta varten - ionisointi

IEC 61340-4-8 (2010-01)

Sähköstaattinen - osa 4-8:

Vakiotestimenetelmä erityissovellusta varten - purkaussuojaus - pussit

IEC 61340-4-9 (2010-01)

Sähköstaattinen - osa 4-9:

Vakiotestimenetelmä tiettyyn käyttötarkoitukseen - Vaatteet

IEC 61340-5-3 (2010-03)

Sähköstaattisuus - Osa 5-3:

Elektronisten laitteiden suojaaminen sähköstaattisilta ilmiöiltä - Ominaisuudet ja vaatimusten luokitus pakkauksille, jotka on tarkoitettu purkautuville sähköstaattisille laitteille

Chemistry (200, 300 & 400 series stainless steels) Per ASTM A751 and ASTM E1086

Analyysi suoritetaan käyttämällä optista emissiospektroskopiaa (OES). Täydellinen analyysi ASTM-raportointivaatimusten mukaan mukaan lukien C & N.Paksuus vähintään 0.010 "

Ruostumattomat testauspalvelut
Stainless Testing Services on johtava metallurgisten testien toimittaja, joka suoritetaan tasevalssatulle ruostumattomalle teräkselle ja alumiinille. Olemme resurssi, joka on helposti saatavilla kaikille, jotka tarvitsevat huippuluokan metallurgisen testauksen, ja meillä on henkilöstöä korkeasti koulutettujen teknikoiden ja asteen metallurgian kanssa. Laboratoriomme käyttää parhaita käytettävissä olevia metallurgisia testauslaitteita tarjoamaan täyden spektrin testejä, mukaan lukien; Vetolujuus, Rockwell-kovuus, taipuminen, pintakäsittely ja kemian testaus.

Vetotestaus
Vetotestaus, joka tunnetaan myös nimellä jännitystestaus, on materiaalitekniikan ja tekniikan peruskoe, jossa näytteeseen kohdistetaan hallittu jännitys vikaantumiseen saakka. Suoraan vetokokeella mitatut ominaisuudet ovat lopullinen vetolujuus, murtolujuus, suurin venymä ja pinta-alan pieneneminen
Metalli-standardit
ASTM E8 / E8M-13: "Vakiotestimenetelmät metallimateriaalien jännitystestaukselle" (2013)
ISO 6892-1: "Metallimateriaalit. Vetotestaus. Testausmenetelmä ympäristön lämpötilassa" (2009)
ISO 6892-2: "Metallimateriaalit. Vetotestaus. Testausmenetelmä korotetussa lämpötilassa" (2011)
JIS Z2241 Menetelmä metallimateriaalien vetolujuudelle
MPIF-testistandardi 10: "Menetelmä jauhemetallurgian (PM) materiaalien vetolujuusominaisuuksille" Vakiotestimenetelmät metallimateriaalien jännitystestaukselle "(2015)