Palohälytysjärjestelmässä on useita laitteita, jotka toimivat yhdessä havaitsemaan ja varoittamaan ihmisiä visuaalisten tai äänilaitteiden kautta, kun savu, tulipalo, hiilimonoksidi tai muut hätätilanteet ovat läsnä. Nämä hälytykset voidaan aktivoida automaattisesti savunilmaisimista ja lämmönilmaisimista, tai ne voidaan aktivoida myös manuaalisten palohälytysten aktivointilaitteiden, kuten manuaalisten kutsupisteiden tai vetoasemien kautta. Hälytykset voivat olla joko moottoroituja kelloja tai seinälle asennettavia kaiuttimia tai torvia. Ne voivat olla myös kaiutinäänimerkkejä, jotka antavat hälytyksen, jota seuraa äänen poistoviesti, joka varoittaa rakennuksen sisäisiä ihmisiä käyttämästä hissejä. Palohälyttimet voidaan asettaa tiettyihin taajuuksiin ja eri ääniin, mukaan lukien matala, keskitaso ja korkea, maasta ja laitteen valmistajasta riippuen.
Testausstandardimme
BS 5446-1 Asuntojen palonilmaisimet ja palohälyttimet, osa 1 Savun hälytysten eritelmät
BS 5446-2 Asuntojen palonilmaisimet ja palohälyttimet, osa 2 - Lämpöhälytysten eritelmät
BS 5446-3 eritelmä savuhälytyslaitteille kuuroille ja kuulovammaisille
CEA 4021 Vaatimukset ja testausmenetelmät savun ja kuumuuden reagoiville monisensoreille ja useammalle kuin yhdelle savuanturille käyttäville savunilmaisimille
EN 54-2 Palonilmaisimet ja palohälytysjärjestelmät - Ohjaus- ja osoituslaitteet
EN 54-3 Kaiuttimet
EN 54-4 Palonilmaisimet ja palohälytysjärjestelmät - Virtalähdelaitteet
EN 54-5 Lämpöilmaisimet - pisteanturit
EN 54-7 Savunilmaisimet - pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironneen valon, läpäisyn valon tai ionisaation avulla
EN 54-10 Liekinilmaisimet - pisteilmaisimet
FI 54-11 Manuaaliset kutsupisteet
EN 54-12 Savunilmaisimet - linjailmaisimet, jotka käyttävät optista valonsädettä
EN 54-13 Järjestelmäkomponenttien yhteensopivuuden arviointi
FI 54-16 Äänihälytysten hallinta ja osoituslaitteet.
EN 54-17 oikosulkuerottimet
FI 54-18 Tulo- / lähtölaitteet
EN 54-21 Palonilmaisimet ja palohälytysjärjestelmät - Hälytysten siirto- ja vikavaroitusreitityslaitteet
FI 54-24 Kaiuttimet
EN 54-25 Radiolinkkejä käyttävät komponentit
EN 14604 Savun hälytyslaitteet
EN 50291 Sähkölaitteet hiilimonoksidin havaitsemiseksi kotitalouksissa - Testimenetelmä ja suorituskykyvaatimukset
EN 50291-1 sähkölaitteet hiilimonoksidin havaitsemiseksi kotitalouksissa - Testausmenetelmä ja suorituskykyvaatimukset
EN 50291-2 Sähkölaitteet hiilimonoksidin havaitsemiseksi kotitalouksissa - Osa 2: Sähkölaitteet jatkuvalle käytölle kiinteissä asennuksissa huviajoneuvoissa ja vastaavissa tiloissa, mukaan lukien huviveneet - Lisätestausmenetelmä ja suorituskykyvaatimukset.
ISO 7240-2 hallintalaitteet;
ISO 7240-4 Virtalähdelaitteet
ISO7240-5 pistetyyppiset lämpöilmaisimet
ISO7240-6 Hiilimonoksiditulen ilmaisimet, joissa käytetään sähkökemiallisia kennoja
ISO7240-7 pistetyyppiset savuilmaisimet, jotka käyttävät sironneen valon, läpäisyn valon tai ionisaation avulla
ISO 7240-11 Manuaaliset kutsupisteet
ISO7240-12 linjatyyppiset savuilmaisimet, jotka käyttävät läpäisevää valonsädettä
NFPA72 - Kansallinen palohälytys- ja hälytysjärjestelmä, 2019-painos
UL268 - Palohälytysjärjestelmien savuilmaisimet
UL864 - Palohälytysjärjestelmien ohjausyksiköiden ja lisävarusteiden standardi
FM3260 - säteilevät energiaa havaitsevat palonilmaisimet automaattiseen palohälytysten signalointiin
FM3265 -parin tunnistus- ja sammutusjärjestelmät