S001/A46/2020 Liite 1 / Appendix 1
Vaatimus/Requirement SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015
31.08.2020 Päätöksen päiväys / Date of decision
31.08.2021 Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä / Date of expiry
www.elspecta-ab.com Voimassaoleva pätevyysalue / Current scope of accreditation

 AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN

ACCREDITED CERTIFICATION BODY

Järjestelmäsertifiointi Certification of management systems

Järjestelmäsertifiointi Certification

Laatujärjestelmät (ISO 9001)
Hitsausprosessin laadunvarmistus (ISO 3834 ja ISO 9001) Hygienian hallinta elintarvikepakkausten tuotannossa (EN 15593 ja ISO 9001)
Quality management systems (ISO 9001)
Welding process (ISO 3834 and ISO 9001) Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs. (EN 15593 and ISO 9001)


Ympäristöjärjestelmät (ISO 14001) Environmental management systems (ISO 14001)